Виза за Китай

Основни необходими документи за издаване на визи за Китай:

 

 • Задграничен паспорт на гражданин на Р България, валиден 6 месеца след приключване на Вашата виза. Наличие поне на две чисти страници в паспорта;
 • Копие от първа страница на международния паспорт
 • За гражданите на други държави, кандидатстващи за виза в София е необходимо да предоставят допълнително ксерокопие на ID карта. За чужди граждани стойността на виза се определя от кратността – еднократни визи 30$, двукратни 45$
 • 2 броя цветни актуални снимки паспортен формат;
 • Попълнена визова анкета. Попълването на анкети може да стане и в офиса на Оптима Плюс при съдейстнието на сътрудници на фирмата;

 

Информация относно визовия режим с Китайска Народна Република.

Съгласно законодателството на КНР, чужденец, влязъл в страната с определен вид виза, няма право и не може да промени на място вида на притежаваната от него виза. При краткосрочно пребиваване в страната, в случай на необходимост, чужденецът може да подаде молба пред бюрата за чужденци към полицията за продължаване срока на своя престой за още един месец. Те са компетентни и по въпросите за издаване на разрешения за дългосрочно пребиваване в Китай. Желаещите да посетят Хонконг от Китай, след което обратно да се върнат в Китай, следва своевременно да се снабдят с двукратна (или многократна) входна виза за Китай.

 

За частни и бизнес посещения се изисква покана от съответния китайски гражданин или фирма. Журналистически визи се издават след получаване на специален сертификат от компетентните китайски власти. Визи за студенти за обучение в КНР се разрешават след писмено съгласие на МО на КНР.

 

От началото на 2004 г. китайските власти започнаха издаването на разрешения за дългосрочно пребиваване в Китай със срок на валидност от 1 до 5 години на чуждестранни инвеститори, високо квалифицирани чужди специалисти и чуждестранните студенти в държавните учебни заведения. Разрешението за пребиваване в Китай само по себе си представлява вече и многократна входна виза.

 

От 14 юли 2005 г. българските граждани могат да влизат на териториите на специалните административни райони на Китай - Макао и Хонконг, без необходимост от виза, за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца.

 

Митнически изисквания при пътуване в Китай

 

При влизане на територията на КНР се попълват специални митнически декларации. Има ограничения за внос на хранителни продукти от месо, както и други лесно развалими храни в нестандартни опаковки. В сила са стриктни мерки срещу вноса на опиати и взривни вещества.

 

Количеството алкохол, който се внася за лична употреба, също се декларира. Всеки чужденец при влизане на територията на Китай следва да декларира притежаваната от него чуждестранна валута, ако тя е на стойност над 5 000 щ.д.

 

При напускане, ако притежаваната валута е на стойност между 5 000 и 10 000 щ.д., пред митническите власти трябва да бъде представен документ \"Разрешително за износ на валута от страната\", издаден от съответната китайска банка. Когато изнасяната сума надвишава 10 000 щ.д., този документ трябва да бъде заверен от местното Бюро за чуждестранна валута.

 

При обмен на чуждестранна валута в китайски юани на територията на КНР, репоръчително е това да става в обменните бюра на Bank of China. При напускане на страната юаните могат да бъдат обърнати отново в чуждестранна валута само ако бъде представена разписка за обмяна на валута в който и да е офис на Bank of China. При напускане територията на Китай, всеки чужденец има право да изнесе до 2 бутилки алкохол, сложен в основния, а не в ръчния багаж.

 

Не се допуска в ръчния багаж да има отворени шишета с безалкохолни напитки, спринцовки или ампули с лекарства. В случай, че се налага по време на пътуване да се инжектира лекарство, е добре да се представи съответен документ с описание на лечението, издаден от компетентно лечебно заведение, с превод на английски език.

 

Митническите власти нямат конкретни изисквания за износ на билки, произведени и закупени в Китай от български граждани в качеството им на физически лица, а не на търговски дружества. Предварително, в зависимост от количеството на лекарствата или билките, следва да са проверят изискванията за вноса им на територията на Република България.

 

При подаване на документи за оформяне на китайски визи е необходимо стриктно да се спазват следните изисквания по отношение на поканата – основание за полагане на виза:

Поканата за китайска виза трябва да съдържа следната информация:

 • Подробна информация за канещата страна (фирма, организация или физическо лице): име, адрес и телефон.
 • Лични данни на пътуващия: имена, пол, дата на раждане, номер на паспорта.
 • Печат и подпис на управителя на фирмата. Ако канещата страна е физическо лице - достатъчен е само подпис.
 • В какво се изразяват двустранните Ви отношения.
 • Каква е причината за посещението Ви в Китай.
 • Дати на пътуване - пристигане и отпътуване.
 • Име на провинцията и на града/градовете в Китай, който/които ще бъдат посетени.
 • Кой поема разходите по пътуването.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Поканата може да е получена по факс, имейл, по куриер или по пощата в оригинал.
Служителите на консулския отдел на посолството на КНР имат право, по тяхна преценка, да изискват други допълнителни документи, като договор и кореспонденция с канеща организация в Китай.
За съжаление констатираме факта, че не всички клиенти могат да осигурят редовни документи, което създава стресова ситуация за обслужващата ги туристическа агенция и за самия клиент, особено в случай на вече издадени самолетни билети.

Във връзка с това предоставяме на вашето внимание допълнителна услуга – гарантирана визова поддръжка / ПОКАНА за оформяне на:

 • туристически визи за китай
 • бизнес визи за китай – еднократни и двукратни
 • многократни визи за китай

 

Работим и с покани на клиента. В случай, че клиентите са закупили самолетни билети от Оптима плюс, ползват преференциални такси за обработка на документите.
За всички категории визи за Китай Оптима плюс може да Ви предостави подробна информация, необходима за Вашето пътуване в КНР и да Ви предложи възможно най-подходящи варианти за получаване на виза.


В офисите на Оптима плюс се приемат заявки за оформяне на входни визи за Китай всеки работен ден. Вашите документи гарантирано се обработват и внасят в Консулския отдел на Посолството на КНР в гр. София всеки вторник и четвъртък от 9.00 до 11.00 ч. Консулският отдел не работи в дните, обявени за китайски държавни празници.

Освен комплексни визови услуги, Оптима плюс традиционно предлага богати по съдържание културно-исторически екскурзионни програми, настаняване в хотели категория 2-5*, самолетни билети, билети за Ж/П транспорт в континентален Китай. Нашите цени на туристически услуги в Китай са изключително конкурентноспособни и са обвързани с облекчена процедура за получаване на визови документи.

 

Уважаеми клиенти, информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на Оптима плюс !

С подробностите относно такси, срокове за оформяне и необходими документи, е възможно да се запознаете в централния офис на фирмата или можете да се свържете с нас на телефони : 02/8624085 или 02/9620155, както и на електронната ни пощаoptima@optimatravelbg.com